Aleksi Hernesniemi

Aseenkanto-oikeus kirjattava perustuslakiin

Viime aikojen uutisotsikoita:

 

 

On arvokysymys, kuinka tärkeänä oman terveyden, perheen, kodin ja yksityisomaisuuden puolustamista pidetään. Mihin asti rikoksen uhri on oikeutettu puolustautumaan oikeudettomalta hyökkäykseltä?

Yhdysvalloissa aseenkanto-oikeus on täydennetty perustuslain tasolle vuonna 1791. Oikeutta aseeseen pidetään ihmiselle kuuluvana luonnollisena oikeutena, joka edeltää valtiota. Aseenkanto-oikeus on vallinnut ennen valtion syntyä, eikä valtiolle anneta lupaa rajoittaa tätä perustavaa oikeutta. Perustuslaillinen aseenkanto-oikeus koskettaa kaikkia osavaltioita. Vuonna 2010 Yhdysvaltain korkein oikeus linjasi, että mikään osavaltio tai kaupunki ei voi rajoittaa kansalaisen aseenkanto-oikeutta. Yhdysvalloissa oikeus aseelliseen itsepuolustukseen vaihtelee kuitenkin osavaltioittain. Monissa osavaltioissa on voimassa linnadoktriini (castle doctrine), joka oikeuttaa kansalaista puolustautumaan tarvittaessa kuolettavalla voimalla, mikäli hänellä on uskottava syy pelätä, että omaa tai perheen terveyttä yritetään vakavasti vahingoittaa. Toinen yleisesti käytetty käsite on stand your ground, jonka mukaan kenelläkään ei ole velvollisuutta perääntyä paikasta, jossa hänellä on laillinen oikeus olla. Perustuslaillisen aseenkanto-oikeuden juuret ovat tapaoikeudessa, jota on perusteltu ihmisen luonnollisella oikeudella puolustaa itseään. Englannissa kyseinen oikeus kirjattiin vuoden 1689 Oikeuksien julistukseen.

Suomessa tilanne on merkittävästi erilainen, sillä käytössä ei ole ollut perustuslaillista aseenkanto- ja itsepuolustusoikeutta. Aseita ei myönnetä itsepuolustukseen. Perustuslain mukaan ”julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen” (22 §). Kotirauha on myös perustuslaillinen oikeus. Näistä kirjauksista huolimatta ei kuitenkaan seuraa, että julkinen valta kykenisi huolehtimaan perustuslaillisten oikeuksien toteutumisesta maassamme. Jos esimerkiksi maaseudun syrjäkylillä tapahtuu rikos, poliisi voi saapua paikalle vasta useiden tuntien päästä (tai ei ollenkaan), jolloin rikolliset ovat jo kaukana pakomatkalla. Omaisuuteen tai henkeen kohdistunut rikos on jo tällöin tapahtunut. Uhri makaa maassa. Poliisi ei kykene estämään rikoksia, koska partioita ei yksinkertaisesti riitä joka kylälle partioimaan. Poliisi voi tulla myöhemmin paikalle ja todeta rikoksen tapahtuneen, mutta henkirikoksen uhria se tuskin lohduttaa. Koska julkinen valta ei voi estää rikoksen syntymistä tasavallassa, on rikokselta suojautuminen viime kädessä kansalaisen itsensä vastuulla. Tätä varten on olemassa lainsäädäntö hätävarjelusta, joka antaa rikoksen uhrille oikeuden puolustautua oikeudetonta hyökkäystä vastaan.

 

Missä menee raja?

 

Joudumme väistämättäkin tekemään arvovalintoja, missä menee legitiimin itsepuolustuksen raja. Mihin asti rikollinen saa edetä henki- ja omaisuusrikoksen tekemisessä, kunnes rikoksen uhri on oikeutettu käyttämään tarvittaessa kuolettavaa voimaa? Yksi näkemys on, että ensin täytyy hankkia riittävä varmuus siitä, että rikollinen on tekemässä riittävän vakavan rikoksen. Voimassaoleva lainsäädäntö edustaa tätä näkemystä: ”aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. Jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun rajat (hätävarjelun liioittelu), tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin” (RL 4:4 §). Tämän kaltaisen lain ongelmana on, että hätävarjelua vaativassa tilanteessa puolustautuva osapuoli (uhri) ei kykene käymään rationaalisesti läpi kaikkia mahdollisuuksia. Tietyissä olosuhteissa varmuuden saaminen on täysin mahdotonta (esimerkiksi pimeydessä ei voi nähdä murtovarkaan teräasetta). Kotiin murtautuvan rikollisen päänsisäisiä ajatuksia ei voi kukaan lukea. On yksinkertaisesti mahdotonta tietää, mitä rikollinen on valmis tekemään pikaistuksissa.

Toinen näkemys on, että raja on ylitetty jo siinä vaiheessa, kun rikollinen on tunkeutunut kotiin, koska rikollisella ei yksinkertaisesti ole mitään oikeutta olla siellä. Tämän näkemyksen mukaan rikollinen on tehnyt tietoisen valinnan aloittaessaan rikoksen ja sillä hetkellä hyväksyy, että ei enää nauti lainsäädännön tarjoamaa suojaa. Kenenkään ei ole pakko murtautua toisen kotiin, vaan se on valinta. Asukkaalla ei ole mitään velvollisuutta poistua kotoaan rikollisen oikeuksien vuoksi. Näin ollen uhrin oikeudet asetetaan etusijalle. Nykyisin tilanne on valitettavasti se, että omaisuuteen tai henkeen kohdistuvan rikoksen uhri joutuu miettimään, mitä on oikeutettu tekemään, jotta ei itse joutuisi tuomituksi hätävarjelun liioittelusta. Siitäkin huolimatta, vaikka henkirikos olisi alkamaisillaan omassa kodissa. Tämä on osoitus rikollisten hyysäämisestä ja kuinka rikosten uhrien perustuslaillisia vapauksia poljetaan. Tätä on hyvinvointivaltio – valtio voi hyvin, mutta kansan vapauksia rajoitetaan.

Kun ihmisellä ei ole tositilanteessa laillista oikeutta puolustaa itseään, perhettään ja omaisuuttaan – raiskaajat, murtovarkaat ja tappajat kiittävät.

 

Kohti oikeusvaltiota – uhri etusijalle!

 

Oikeusjärjestelmän on rakennuttava uhrin oikeuksien turvaamiseksi. Juuri siksi kansalaisen aseenkanto-oikeuden tulee olla perustuslaissa. Tällä taataan, että yksin rikolliset kantavat täyden vastuun omista teoistaan, eivätkä ulkoista seurauksia uhrille. Ja mikä voisikaan mitata paremmin yhteisön käsitystä oikeudenmukaisuudesta kuin se, kuinka rikoksen uhreja kohdellaan? Jos yhteisön käsitys oikeudenmukaisuudesta lähtee siitä, että on oikein rankaista rikoksen uhria oman terveyden tai omaisuuden puolustamisesta, laki suosii rikoksen tekijää. Se, että rikoksen uhri velvoitetaan esimerkiksi pakenemaan kotoaan rikollisen oikeudettoman hyökkäyksen vuoksi, on esimerkkitapaus vapauden, omaisuudensuojan ja kotirauhan halventamisesta. Tällöin rikollisen oikeus murtautua on suurempi kuin uhrin oikeus kotirauhaan. Se, että rikoksen uhrilta vaaditaan hätävarjelutilanteessa kokonaisvaltainen tilanneanalyysi kaikista käytettävistä olevista vaihtoehdoista, on täysin kohtuutonta, koska sellaiseen ei kykene kukaan ihminen. Ei edes tuomari. Oikeudenmukaista on se, että uhria ei rankaista rikollisen käynnistämästä ongelmasta. Kukaan ei pyydä murtovarkaita kotiinsa. Oikeudenmukaisuutta on se, että yksin rikollinen kantaa vastuun teoistaan – alusta loppuun.

Mitä Suomen itsenäisyysjulistus sanoo? ”Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapaudenkaipuumme on nyt toteutettava; Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.” Tasavallan perustajat halusivat, että Suomen kansa voi vihdoin elää vapaana omassa maassaan, koska sitä ennen suomalaiset olivat olleet vuosisatoja suurvaltojen heittopussina. Vapautta ja itsenäisyyttä varten kansalla on oikeus puolustautua. Jos Suomen kansalla on oikeus puolustautua aseellisesti vieraan valtion tunkeutumista vastaan, sama itsepuolustusoikeus kuuluu myös yksilölle. Vapaa kansa edellyttää vapaita yksilöitä.

Aseita tulisikin myöntää täysi-ikäisille ja terveille kansalaisille myös itsepuolustustarkoitukseen (kuten esimerkiksi Virossa, ks. 28 §). Tämän uudistuksen myötä erityisesti ikäihmiset olisivat tasavertaisemmassa asemassa hyökkääjään nähden.

Kuvitteellinen esimerkki 1: Takahikiän kunnan syrjäkylällä 80-vuotias talon emäntä herää keskellä yötä olohuoneesta kuuluvaan meteliin. Kuuluu lasin rikkoutuminen, askeleiden töminää, kolinaa ja laatikoiden tonkimista. Emäntä menee olohuoneeseen ja näkee pimeässä kaksi tummiin pukeutunutta miestä penkomassa kaappeja. Toinen ryöstäjistä tajuaa asukkaan heränneen ja syöksyy kimppuun. Mitä tässä vaiheessa pitäisi tehdä? Ryhtyä painimaan? Sanoa, että ”toimintanne täyttää usean rikoksen tunnusmerkistön, minkä vuoksi menen nyt puhelimen ääreen ja soitan virkavallan ottamaan teidät kiinni, senkin konnat”? Edellä kuvatussa esimerkkitapauksessa on yö, joten on pimeyden vuoksi mahdotonta sanoa, onko ryöstäjällä kädessään esimerkiksi sorkkarauta. On turha kuvitella, että esimerkiksi 80-vuotias kykenisi selättämään painissa 30-vuotiaan ja 90-kiloisen ryöstäjän. Jokaisen on syytä asettua 80-vuotiaan asemaan. Mitä itse tekisit? Entä, jos kyseessä olisikin ollut oma perheenjäsen? Haluatko koittaa onneasi?

Kuvitteellinen esimerkki 2: Eräänä perjantai-iltana 50-vuotias mies on kävelyttämässä koiraa kaupungin keskustan läpi, kun yhtäkkiä huomaa, että eräällä sivupihalla jengi hakkaa ja potkii nuorta poikaa. Koska hän on yksin ja pelkää joutuvansa itsekin hengenvaaraan, hän juoksee nurkan taakse piiloon ja soittaa hätänumeroon. Virkavallan saapuessa vartin kuluttua poika makaa maassa liikkumattomana. Jengiä ei näy missään. Poliisi kiittää miestä nopeasta reagoinnista. Toki 50-vuotias mies olisi voinut mennä saarnaamaan jengille rikoslain pykälistä, mutta olisi todennäköisesti joutunut itsekin hakatuksi. Mitä itse tekisit? Entä, jos maassa olisikin ollut oma perheenjäsen? Haluatko koittaa onneasi?

Ase ei tapa, vaan ihminen. Tavallinen maalaisjärjellä varustettu ihminen ei aiheuta turvallisuusuhkaa. Suomessa on tällä hetkellä noin 1,6 miljoonaa rekisteröityä asetta ja ne ovat tavallisten suomalaisten käsissä. Luolamiehen kivikirves tai ritarin miekka ei itsessään tapa, vaan sen tekee elävä ihminen, jolla on pahat aikeet mielessä. Pahan ihmisen, jolla on ase, voi pysäyttää ainoastaan hyvä ihminen, jolla on ase. Rauhanmerkki tai hyvä tahto eivät luotia pysäytä, kun se on kerran piipusta lähtenyt. Aseiden kieltäminen johtaa ainoastaan siihen, että rehellinen ja vastuuntuntoinen väestö luopuu aseista ja heidän turvallisuustilanteensa heikkenee. Rikolliset saavat yhä hankittua laittomia aseita ja niitä voidaan käyttää rikosten tekemisessä. Röyhkeää ja kaksinaamaista onkin, että poliitikot, jotka haluavat kieltää kansalaisten oikeuden perheensä suojelemiseen, ovat itse poliisien ja turvamiesten suojeluksessa.

 

Poliitikot ja asehysteria

 

Rikollisen kannalta on tietysti parempi, että kansalaisten itsepuolustusoikeutta rajoitetaan, koska siten vastarintaa ei tarvitse pelätä. Sen kun vain kävelee taloon, vie toisen omaisuutta ja tarvittaessa pahoinpitelee tai tappaa asukkaan – kunhan ei jää kiinni. Raiskaajallekin on varmasti helpottava tieto, kun uhrilla voi olla korkeintaan sumute. Totalitaristiset valtiot, joissa kansalaisilta kielletään aseet, ovatkin rikollisten kannalta paratiiseja. Tällaisissa maissa kansalaiset eivät voi myöskään nousta perustuslakia rikkovaa hallintoa tai miehittäjävaltaa vastaan. Mutta mikäli valtiossa aseita myönnetään myös itsepuolustustarkoitukseen, rikollisen kannalta tilanne muuttuu aivan erilaiseksi. Ihminen, joka suunnittelee esimerkiksi toisen kotiin murtautumista tai henkirikosta, miettii taatusti kaksi kertaa, jos tietää, että talossa saattaa olla aseistautunut ihminen.

Suomalainen poliitikko on tyypillisesti sellainen, että kun jotain ikävää tapahtuu, jotain on pakko kieltää. Mitä enemmän voidaan kieltää, sitä tärkeämmältä voidaan näyttää parrasvaloissa ja nostaa kokouspalkkioita. Kun Suomessa tapahtui Jokelan (v. 2007, 9 kuollutta) ja Kauhajoen (v. 2008, 11 kuollutta) hirveät koulusurmat, reaktiona oli pääosin asepelon lietsonta ja kieltolakimentaliteetti. Mutta olisiko nämä joukkomurhat voitu pysäyttää sillä, että esimerkiksi rehtorilla tai jollain henkilökunnan jäsenellä olisi ollut ase? Sitä ei voida varmuudella sanoa, mutta se kuitenkin voidaan todeta, että aseeton ihminen ei kykene suojautumaan asetta kantavalta mielipuolelta. Jos johonkin suomalaiseen kouluun kävelisi jälleen joku ampumaan, kuka tuon hullun voi pysäyttää koulussa? Vastaus: Ei kukaan ennen kuin poliisi tulee. Silloin on jo liian myöhäistä.

Kuinka monta raiskausta olisi voitu estää, jos uhreilla olisi ollut ase turvanaan? Kuinka monta perhesurmaa olisi voitu estää, jos uhreilla olisi ollut ase turvanaan? Me emme tiedä, koska heille ei koskaan annettu edes mahdollisuutta.

Asepelkoa lietsovat ihmiset vetoavat siihen, kuinka vainoharhaista on, että ihmisille myönnetään aseita itsepuolustukseen. Ovatko ihmiset esimerkiksi Kanadassa, Ranskassa, Italiassa, Meksikossa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Serbiassa, Virossa, Tsekissä, Itävallassa ja Sveitsissä sitten vainoharhaisempia, koska siellä aseita myönnetään itsepuolustukseen? Uskoisin, että aivan tavallisia ihmisiä ovat. Pari vuosikymmentä sitten olisi varmasti ollut ”vainoharhaista” puhua, että Suomessa tulee kouluampumisia. Niin olisi ollut myös ”vainoharhaista” puhua, että Hyvinkäällä mielipuoli ampuu liikerakennuksen katolta viattomia ihmisiä. Tai että kauppakeskus Sellon Prisma-myymälässä ammutaan 4 työntekijää. Valitettavasti näistä tuli totta ja monta ihmiselämää menetettiin. En osaa kuvitellakaan, kuinka paljon kärsimystä nämä voivatkaan tuottaa läheisille.

 

Yhteenveto

 

Minä en halua, että

… korkeatasoiset poliitikot saavat nauttia poliisin ja turvamiesten suojasta, mutta kieltävät suojan tavalliselta kansalta.

… isät joutuvat pelkäämään perheensä turvallisuuden puolesta.

… naiset joutuvat pelkäämään raiskatuksi tulemista.

… ikäihmiset joutuvat pelkäämään murtovarkaita ja väkivaltaa.

… maaseudun väestö on heikommassa asemassa turvallisuuden suhteen.

… rikolliset saavat loukata toisten kotirauhaa ja harjoittaa terroria.

… uhreista tehdään rikollisia.

 

Jokaisella on oikeus puolustaa itseään, perhettään ja kotiaan. Kotirauha on pyhä ja loukkaamaton oikeus. Näistä syistä minä kannatan perustuslaillista oikeutta omistaa ja kantaa asetta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (79 kommenttia)

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Pääsääntöisesti on täysin typerää asettaa itseään hengenvaaraan puolustaessaan tavaroitaan. Tilastoista voit helposti lukea kuinka monta ihmistä Yhdysvalloissa ammutaan vuodessa verrattuna Suomeen.

Kannatan lämpimästi nykyistä käytäntöä, jossa metsästykseen soveltuvia aseita saa edelleen suhteellisen helposti ja niitä voi säilyttää kotona.

Käyttäjän PetriMkel kuva
Petri Mäkelä

Mikä vika Viron tilanteessa on?

USA:n väkivalta ei johdu aseista, kuten varmasti tiedät..

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Ehkei niin aseista mutta asenteista joiden mukaan tappavan voiman käyttö on arkipäiväistä ja ok.

Täällä Suomessa en ihan äkkiä pysty kuvittelemaan sellaista turvallisuuteeni perustuvaa uhkaa jota vastaan pitäisi käyttää kuolettavia voimatoimia.

Onneksi nykyisinkin aseen hankkiminen onnistuu suhtkoht helposti jos on validi syy. Harrastukset ja metsästys ovat vallan hyviä asioita ja niiden parissa toiminta onnistuu mielestäni hyvin.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Virossa tapetaan viisinkertaisesti ihmisiä Suomeen verrattuna. Melko väkivaltainen yhteiskunta. Varsinkin kun Suomi kuuluu jo väkivaltatilastossa selvästi Itä-Euroopan puolelle. Länsi-Euroopassa on turvallisempaa.

Kimmo Veijalainen Vastaus kommenttiin #8

Ei pidä paikkaansa. Absoluuttisesti Virossa tapetaan noin puolet siitä, mitä Suomessa.
Väkilukuun suhteutettuna Virossa tapetaan noin kolminkertaisesti verrattuna Suomeen.
Luvut ovat muutaman vuoden takaa, ja ovat olleet laskussa koko vuosituhannen alun.

Merkittävää on, että luvut lähtivät Virossa laskuun, kun suojeluaseet sallittiin.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #21

Korjaa virheeni. Virossa tapetaan enää kolminkertaisesti Suomeen verrattuna. Luvut 1,6 ja 5,0 per 100 000 asukasta.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

"Pääsääntöisesti on täysin typerää asettaa itseään hengenvaaraan puolustaessaan tavaroitaan."

Ainoastaan Uimonen, ja Itä-Suomen Hovioikeus tietävät että keskellä yötä sorkkaraudan ja pippurikaasun kanssa varustautunut sisään tunkeutuja rauhallisesti kerää kodin arvotavarat ja poistuu vahingoittamatta asukkaita. Me muut olemme sen verran puutteellisella järjellä ja harkintakyvyllä varustettuja, että mieleen nousee primitiivinen ajatus kotona olevien asukkaiden suojelemisesta tunkeutujan mahdollisten väkivaltaisten aikeiden varalta.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Lienee silti fiksumpaa ottaa vaan se puhelin siitä sängyn vierestä ja soittaa 112:seen.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #11

http://yle.fi/uutiset/poliisin_saapuminen_kestaa_p...

Jep, ja sen jälkeen voi vaikka napata lapset kainaloon ja yrittää seuraavat 25 minuuttia juosta sorkkarautamiestä karkuun poliisia odotellessa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #15

Koska se sorkkarautamies lähtee mieluummin perään kuin jää tyhjään taloon keräämään sitä omaisuutta?

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #25

Voi toki olla, että Ala-Ollan kodissa on useita poistumisteitä, jotta voi antaa sorkkarautamiehelle työrauhan, mutta joillakin on vain yksi, ja mahdolliselta parvekkeelta muutaman kerroksen pudotus asfalttiin.

Puhumattakaan siitä, että tietää varmasti pippurikaasua suihkuttavan ja sorkkarautaa heiluttavan tulijan olevan "rauhanomaisilla" aikeilla ja jättävän ihmiset rauhaan, kunhan saa rauhassa kerätä omaisuutta.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #31

Sorkkarautamies, joka ei ole liikkeellä vahingoitusaikeissa, päästää kyllä asukkaan pois.

Jos sinulla on jotain perusteita väittää omaa oletustasi todennäköisemmäksi, niin siitä vaan. Muuten olemma aikalaissa ihan pelkästään eri mieltä.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #31

Lienee tehokkainta laittaa hälytyslaitteen sireenin katkaisija makuuhuoneeseen. Sillä antaa tehokkaan vihjeen, että sinut on nyt huomattu ja vain poistumalla paikalta saa vähän etumatkaa.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki Vastaus kommenttiin #15

Suomessa taitaa murtovaras harvemmin ryhtyä telomaan talon asukkaita, ellei hnämä pistä vastaan. Uskoisin, että suurimmassa osassa tapauksissa murtovaras häipyy talosta, jos kuulee jonkun liikuvan.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Samaa m ieltä olen siitä, että nykyisellään kansalaisen oikeusturva itseään, toisia ihmisiä ja omaisuuttaan on liian heikko, vaikkakin itse kannatan tappavan käytön sallimista vain jos oma tai jonkun toisen henki on suurella varmuudella vaarassa.

Mutta itse en kannata mitään perustuslaillista aseenkanto-oikeutta. Tämä vain tekisi aseiden hankkisen helpommaksi rikollisille ja murhahimoisille hulluille. Eikähän Yhdysvaltojen lukuisat hirvittävät kouluampumiset ole jo hyvä todistus siitä, mitä tapahtuu, kun hullut saavat hankkia aseita. Itse pidän nykyistä aselakia ihan hyvänä. Mitään lisäkiristyksiä ei todellakaan tarvita, mutta ei missään tapauksessa perustuslaillista aseenkanto-oikeutta.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

En usko, että vapaasta aseenkanto-oikeudesta seuraisi mitään hyvää. Nyt riittää, että rosvolla on vaikkapa pesäpallomaila, se riittää pelotteeksi eikä sitä tarvitse käyttää. Jos jokaisen kotoa löytyy käsiase, niin sitten rosvon pitää varustautua aseella, joka on sellaista järeämpi.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Samaa mieltä. Vapaa aseenkanto-oikeus saattaisi vain luoda entistäkin väkivaltaisempia rikollisia ja kuten jo edellä mainitsin antaisi mielenterveysongelmaisille paremmat mahdollisuudet toteuttaa väkivaltaisia fantasioitaan. Suomessa nämä taloihin murtautujat taitavat muutoinkin harvoin olla kovin väkivaltaisia. Tosiaankin luultavasti riittää, kun näyttää pesismailaa tai isointa keittiöveistä, mitä talosta löytyy.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

Samaa mieltä olen, toki jos kaikilla olisi kaikki "kamarit lämpimillä" niin ongelmia ei olisi mutta kuka takaa kenellä seuraavaksi ns. vintissä tapahtuu oikosulkuja. Ja toisaalta kuinka moni "turvautuu" autoon päättäessään päivänsä omaehtoisesti, tulisko nätä tapauksia lisää kun se oliskin vain muutaman millin liike liipaisimella ja kaikki olisi ok. Ja tuo harvinaisen totta, että jos kaikilla olisi käsiase, niin sellainen löytyisi myöskin rosmolta, ja taatusti parempi sekä alan ammattilaisen, tässä tapauksessa rosmon, aseen käyttötaito olisi tavallisen tallaajan pyssyn paukuttelua korkeammalla tasolla.
Ennemmin panostaisin valvontalaitteistoon, siis elektroniseen, ja poliisien mahdollisuutta valvoa aluettaan, ei niin kuin nykyään eli on yksi poliisi per maakunta, siis noin. Kaupungeissa tilanne voi tältäkin osin olla hieman parempi.

ps. Tuo auton käyttö itsemurhaan tuntuu niin ikävältä päivänsä päättäneen omaisten osalta ja sen elämäänsä ja työtänsä jatkavan rekkakuskin tms. osalta.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Tavallinen maalaisjärjellä varustettu ihminen ei aiheuta turvallisuusuhkaa."

Miten tätä mitataan kun lupia myönnetään? Minäkin uskon vakaasti siihen, että tavallisten ihmisten fyysinen koskemattomuus on erittäin tärkeä. En vain tiedä missä menee tavallisen ja epätavallisen ihmisen raja. Ja olen maalta kotoisin mutta en ole varma, että riittääkö kaikkien täällä asuvien järki asetta kantaessa turvallisuusuhkien arviointiin muuten kuin näissä ääriesimerkeissä, joita käytät.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Ainakin työttömyysluvut saataisiin laskuun kun porukat alkaisi oikein urakalla puolustautumaan turvallisuuttaan uhkaavia tapauksia vastaan. Joko todellisia tai kuvittelemiaan sellaisia.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Hernesniemi siis haluaa, että esimerkkitapauksissaankin puukkojen ja kirveiden kanssa heiluneet itsensäpuolustajat käyttäisivät ampuma-aseita?

USAn vapaan aseenkanto-oikeuden ja itsensäpuolustamiseksi tappamisen sallivassa kulttuurissa yleisimmin itsensäpuolustajien uhreiksi joutuvat perheenjäsenet ja kotieläimet.

Mitenköhän olisi käynyt jos Stubbin ja läheisen päiväkodin ikkunoita rikkoneilla olisi ollut vapaasti kannettavat aseet ja Stubbilla myös? Millainen mellakka siitä olisi syntynyt? Entä jos jyväskyläläisillä vastarintaliikeläisillä ja sivullisilla paikallaolijoilla olisi ollut aseet tavaratalon tuulikaapissa?

Ehkä meidän yhteiskuntamme on kuitenkin turvallisempi mitä vähemmän ja harvemmilla täällä on aseita (vaikka Lenin halusikin armeijoiden ja poliisien aseet kansalle).

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

"Ehkä meidän yhteiskuntamme on kuitenkin turvallisempi mitä vähemmän ja harvemmilla täällä on aseita (vaikka Lenin halusikin armeijoiden ja poliisien aseet kansalle)."

No miten sen nyt ottaa. Suomessa on noin 600 000 luvallisen aseen haltijaa. Siitä huolimatta henkirikoksista vain muutama prosentti tehdään luvallisilla aseilla. Luvattomilla hiukan enemmän.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Eiköhän kaikki luvattomat aseet ole alunperin luvallisia.

Viestini ydin oli kuitenkin, että emme lähtisi varustelukierteeseen. Siitä ei hyvää seuraa - muille kuin aseita lobbaaville asekauppiaille.

Kimmo Veijalainen

"USAn vapaan aseenkanto-oikeuden ja itsensäpuolustamiseksi tappamisen sallivassa kulttuurissa yleisimmin itsensäpuolustajien uhreiksi joutuvat perheenjäsenet ja kotieläimet"

Tämä on vale. Yleisimmin itsepuolustustapauksessa ei ammuta laukaustakaan, vaan tilanne ratkeaa vilauttamalla asetta. Näitä tapauksia on eri arvioiden mukaan USA:ssa vuodessa jopa 2.5 MILJOONAA.

Puhe perheenjäsenistä on yleisimmin hoettuja asemyyttejä. http://www.rense.com/general32/nine.htm
Aseonnettomuuksissa kuolee USA:ssa vuodessa parisataa henkeä, ja luku on laskussa. Lapsille vaarallisimpia asioita eivät ole aseet, vaan kodinkemikaalit ja uima-altaat.

Muutenkin puhe "itsensäpuolustajien uhreista" on outoa. Kukahan on se uhri, jos itseään joutuu puolustamaan? Tuskin se rikollinen.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

En todellakaan katso, että minulla olisi oikeus ampua kohti ihmistä vain siitä syystä, että hän varastaa omaisuuttani.

Hannu Tanskanen Vastaus kommenttiin #26

Niin, sosialistillehan tuo varastaminen on vain "kansallistamista", kaikki on yhteistä.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #39

Kannatan Marxin historiallista materialismia ja pidän hänen poliittista taloustiedettään olennaisilta osiltaan oikeaan osuneena. Edelleenkään en ampuisi ihmistä hengiltä siitä syystä, että hän esim. varastaa autoni, koska mielestäni ihmishenki on autoa arvokkaampi. Onko tämä jotenkin vaikeasti ymmärrettävä asenne?

Hannu Tanskanen Vastaus kommenttiin #47

Marxilaisethan meitä parhaita ovatkin opettamaan aseettomuutta, nuo Unkarin verilöylyn ja Tsekkoslovakian miehittämisen sankarit, mutta sinulle tietenkin "rauhan aseita" kuten nekin ydinaseet, joilla Putin nyt uhkaa Suomea?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #50

Tiedätkö, mitä ovat poliittinen taloustiede, ja historiallinen materialismi?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Ja pari noista esimerkkiuutisista kertoi väkivaltaisista parisuhteista. En tiedä kenen hyödyksi tilanne niissä muuttuisi jos taloon tuotaisiin ampuma-aseita.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

No eihän se rosmo omaa pyssyään mukaan ottaisi kun se on kotona turvaa tuomassa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Aina kun ammutaan kohti, otetaan surmaamisen riski. Omaisuuden tai rahan puolustamiseksi ampuminen ei ole koskaan hyväksyttävää. Ihmishenki on aina arvokkaampi.

Itsemurhatutkijoiden mukaan lailliset aseet lisäävät myös itsemurhakuolleisuutta, kun kätevä keino on käsillä.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Nämä ovat niitä kuuluisia arvokysymyksiä, jotka eivät ole mihinkään painovoimaan verrattavissa olevia totuuksia, vaan kyse on valinnoista. Minä näkisin kyllä, että omaisuuteni on arvokkaampaa kuin sitä ryöväämään tulevan henki.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

--Minä näkisin kyllä, että omaisuuteni on arvokkaampaa kuin sitä ryöväämään tulevan henki.

Onhan tämä provokaatiota, onhan....

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt Vastaus kommenttiin #49

No kun ei ole. Esimerkiksi kotiini murtautuminen vaimon ollessa kotona aikeena ryöstää tavarani olisi niin törkeä temppu, että siitä sietäisi saada kuulan nahkaan.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #63

Pelkästään tuosta asenteesta pitäisi jo joutua häpeäpaaluun.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt Vastaus kommenttiin #74

Mitä sellaisella hampuusilla tekee, joka toisten tavaroita ryöstää? Ei mitään, tuhoon tuomittu tapaus. Häpeäpaaluun sellainen joutaisi, kunhan on ensin saanut haulit takalistostaan kaivettua. Jos nyt hengissä niistä selviää ylipäätään.

Sanoo laki mitä hyvänsä, niin jos olen kotona, kun joku murtautuu sisään, niin joko kuolee isäntä tai sitten murtautuja. Se on sitten sen ajan murhe, mitä siitä seuraa.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #63
Jarmo Skog

Amerikkalaisten asefetisismi on aina ollu minusta perverssiä. Koko aseenkanto-oikeus kirjattiin perustuslakiin itsenäisyyssodan jälkimainingeissa että nostoväen saanti olisi turvattu mahdollisen hyökkäyksen tullessa.

Itsepuolustukseen ampuma-aseet soveltuvat huonosti, sillä puolustautuja ammutaan usein omalla aseellaan. Uutisia lapsista jotka kuolevat vahinkolaukauksiin kotona on pilvin pimein.

http://www.motherjones.com/politics/2013/01/pro-gu...

Jokaiselle suomalaiselle kun jaettaisiin aseet, niin kyllä alkaisi vaimoa, naapuria ja muuta ovinkellonrinkuttajaa kylmenemään.

Hannu Tanskanen

Sveitsissä on kaikilla sotilasaseet kotona eikä siellä tehdä niillä rikoksia käytännössä ollenkaan.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

No eipä ole enää, siitä nimenomaan on siellä luovuttu, mm. siksi, että niillä tapettiin ihmisiä.

Hannu Tanskanen Vastaus kommenttiin #45
Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #48
Jarmo Skog

Tuo on totta. Aseiden määrä ei selitä kaikkia asekuolemia. Sveitsi on kuitenkin myös paljon turvallisempi maa kuin USA, rikollisuutta pelätään vähemmän, eikä aseita myöskään kanneta mukana. Hernesniemi ei myöskään vaadi reserviläisille aseita kotiin vaan aseenkanto-oikeutta kaikille.

Rikosten lisäksi kannattaa tarkastella itsemurhia. Niitä tehdään ampuma-aseilla runsaasti Sveitsissä ja Suomessakin pitkälti toistasataa joka vuosi. Suomessa iso osa humalassa. Lisäksi Sveitsin itsemurhakuolleisuuslaski kun aseita vähennettiin. En usko että aseiden lisääminen Suomessa lisäisi koettua eikä todellista turvallisuutta.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #55

Yleisesti ottaen aselakien tiukentaminen vähentää itsemurhakuolleisuutta.

Jarmo Skog Vastaus kommenttiin #57

Pekka, aivan. Ampuma-aseilla tehdyissä itsemurhissa USA, Suomi ja Sveitsi ovat sijoilla
3., 6. ja 10.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by...

Kimmo Veijalainen Vastaus kommenttiin #57

Tarkoittaa "yleisesti ottaen" sitä, että jätetään pois kaikki maat, jotka eivät istu väitteeseen?
Japani on itsarikuningas - ja siellä kansalla ei ole käytännössä lainkaan laillisia tuliaseita.
Etelä-Koreassa on erittäin tiukka aselaki, ja aseita pitää säilyttää poliisiasemilla. Itsareita tehdään enemmän kuin Suomessa. Venäjällä itsarit ovat tippuneet alle puoleen huippuvuosista, mutta silti siellä tehdään saman verran itsareita kuin Suomessa, vaikka aselaki on tiukempi.

Kaivelin noita tilastoja hetken, ja lähinnä Meksiko (läntisen pallonpuoliskon about tiukin aselaki, hyvin vähän itsareita mutta paljon väkivalta- ja henkirikoksia) ja Britannia (kaikki paitsi muovihaarukka kielletty) tukevat väitettäsi.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #66

Japani ja E-Korea ovat siinä mielessä erilaisessa asemassa että Japanilla on itsemurhaperinteensäkin, ja E-Koreassa itsemurhat ovat kunniahimoisista vanhemmista johtuen yleisiä opiskelevan nuorison keskuudessa.

The tradition of honorable suicide dates back centuries to Japan’s feudal era, when samurai warriors would commit seppuku (ritual disemboweling) as a way to uphold their honor rather than fall into the hands of an enemy.

http://www.japantimes.co.jp/life/2011/06/26/genera...

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15331921

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #55

Sveitsin yhteiskunta poikkeaa USA:sta sikälikin, että köyhyysrajan alapuolella elää huomattavasti pienempi osa väestöstä.

http://www.thelocal.ch/20140715/one-in-13-swiss-re...

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Jäi nyt pikkaisen vaivaamaan, miksi tämä aseenkanto-oikeus pitäisi perustuslakiin saakka saada? Jos motiivina on vain itsepuolustuksen mahdollistaminen, niin kyllä siihen ihan tavallinen laki riittää.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Mitkä maailman ongelmat on ratkaistu ampumalla?

Metsästäjät, harrastajat ja virkavalta tarvitsevat aseita, muut eivät.

Hannu Tanskanen

Unohdit sotilaat? Olisiko Hitler perääntynyt vain kauniisti pyytämällä? Jokaisessa maassa on armeija, oma tai vieras.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

No itsestään selvää, että armeijalla on aseet. Siviilit ei tarvitse.

Suomalaisen mentaliteetin tietäen, nyt nahinoista selvitään useimmin murtumilla ja ruhjeilla, jos aseita olisi enemmän, olisi myös hautastoimistoilla enemmän toimintaa.

Kimmo Veijalainen Vastaus kommenttiin #44

Sinä et tiedä "suomalaista mentaliteettia" - sinulla on vääristynyt ja itseinhoinen kuva semmoisesta.

Miten on perusteltavissa, että samaan jannuun ei luoteta sen vertaa, että hän saisi puolustaa itseään tai perhettään, mutta kun pilliin vihelletään, yhtäkkiä hänen odotetaankin henkensä kaupalla suojelevan mm. niitä, jotka rauhanaikana eväsivät häneltä perustavaa laatua olevan ihmisoikeuden?

Lahden eteläpuolella on aika samanlainen kansa kuin tällä kylmemmällä puolella. Viinakin maistuu ihan samalla tavalla. Miten siellä suojeluaseista ei todistettavasti ole ollut haittoja, vaan hyötyä senkin edestä, mutta täällä niistä seuraisi välittömästi katastrofi? Mikä on se erityispiirre, joka mielestäsi tekee suomalaisista tässä asiassa kyvyttömämpiä kuin muut kansat?

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Jonkun tunkeutuessa kotiin kestää aikansa hakea ase lukitusta kaapista, jos edes on siinä tilanteessa mahdollista, vai jätettäisiinkö ne lastenkin ulottuville?

Cleveland baby dies after being shot by another child

5-year-old Kentucky boy fatally shoots 2-year-old sister

Hannu Tanskanen

Äärimmäisiä yksittäistapauksia, paljon enemmän kuolee ihmisiä aseiden puutteeseen. Jos jokainen juutalainen jota tultiin hakemaan uuniin olisi ampunut muutaman noutajansa, tuota ei ehkä olisi tapahtunut. Nyt juutalaiset tietävät, että toisen posken kääntäminen on hullun hommaa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Äärimmäisen typerä esimerkki, mitäköhän heille olisi sen jälkeen tapahtunut.

Hannu Tanskanen Vastaus kommenttiin #46

Onko? Mitähän olisi tapahtunut sen jälkeen? Nyt meni henki ja raato kaasutettiin, mitä pahempaa olisi voinut tapahtua?

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #52
Jarmo Skog

Äärimmäisiä yksittäistapauksia joissa kuolee noin 100 lasta vuosittain Yhdysvalloissa. Pelkissä vahinkolaukauksissa siis.

"We know how many gun deaths were declared accidental (591 in 2011, the CDC says). And we know that 102 people killed in these accidental gun deaths in 2011 were younger than 18, according to Vernick, with half of these children younger than age 13."

Kimmo Veijalainen Vastaus kommenttiin #59

Yhdysvalloissa elää 360 miljoonaa asukasta.
Vuositasolla Suomessa tuo olisi 1-2 tapaturmaista kuolemaa. Hieman suhteellisuudentajua, kiitos.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #69

"Vuositasolla Suomessa tuo olisi 1-2 tapaturmaista kuolemaa. Hieman suhteellisuudentajua, kiitos"

Ja se olisi jollain tavalla hyväksyttävää? Juuei. Kiitos.

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm Vastaus kommenttiin #69

Siis niitä olisi noin 10, joista kaksi olisi alle 18-vuotiasta.

Jarmo Skog Vastaus kommenttiin #69

Parin lapsen vuotuinen vahinkokuolema siis olisi hyväksyttävä taso siitä että kotiaan voisi paremmin puolustaa mahdollisilta murtovarkailta?

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Olisi tullut enemmän juutalaisruumiita. Monellako juutalaisella edes oli mnitään taistelukokemusta? Ja jos ei ghetto hyvällä anauttunut, niin sitten vaikka pommitetaan maan tasalle. Yritäpä siinä pistoolilla tiputtaa lentokonetta.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Sitten kun halutaan käyttää sitä asetta johonkuhun, huudetaan vain, että:

    «It's coming right for us!»

Kirjoitetaan Suomen perustuslakikin pölhölän kielellä niin säästetään vaivaa kopioinnissa.

Hannu Tanskanen

"Guns don´t kill, bullets do"

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Yhdellä psykiatrilla oli turvanaan vastaanotolla pöytälaatikossa Magnum-revolveri, meikäläisiäkin on moneen junaan.

Kun hän kollegoille tästä kertoi, kysyttiin, jotta eikö sulla seiso.

Kimmo Veijalainen

Ennen vuotta 1998 suojeluperusteella sai vielä lupia, mutta koska vuoteen 1998 asti kadut olivat 24/7 verestä liukkaita ja kansa kyllästyi väistelemään tauotta viuhuvia luoteja, viisaimmat ja komeimmat poliitikkomme kielsivät 1998 lainmuutoksessa "taskuaseet" ja näiden lisäksi poistivat lupien myöntämisen suojeluperusteella.

Vanhoja lupia ei kuitenkaan alettu jälkikäteen mitätöimään. Tyypillinen suojeluaseen kantaja oli taksikuski. Suomessa on siis tälläkin hetkellä jo olemassa jokin määrä laillisia suojeluaseita ihan siviileillä.

Jouko Silvennoinen

Todella asiaa tuossa Kimmo Koskelalta lisää hyvää juttua, tässä on vielä harvaan asuttu pohjoinen ja ikääntyvät ihmiset jotka ei noin vain pysty juokseen pakoon ketään eivätkä varmasti ammu huvikseen eivät ole sitä tehneet sodassakaan, ja saattavat asua paikassa johon virkavallan tulo voi kestää jopa 5-8 tuntia, eli ilman muuta pitäisi helpottaa puolustusaseen hankintaa.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Mikäli blogistin visioima muutos toteutuisi Suomessa, poliisin työnkuva taitaisi muuttua melkoisen radikaalisti. Nykyään poliisin asiakkailla tuskin kellään on mitään kättäpidempää, mutta jos vähän joka jätkällä alkaisi olla tuliase kainalossa, voisi poliisista tulla pahimmillaan tällainen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_of_Amadou_D...

Käyttäjän AriTero kuva
Ari Tero

Poliisien virka-aseen käyttö tulisi lisäyntymään, ilmeisesti seurauksena USA:n malli.

Onneksemme suomalainen poliisi on hyvin koulutettu kurinalainen ammattilainen, viimeinen vaihtoehto on tarttua aseeseen.

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

Esimerkkeinä on otettu perhesurmat ja perheväkivalta.
Perheväkivaltaan ei aseiden helpompi saatavuus auta vaan pahentaa lopputulosta. Ongelmanahan on yleensä yksipuoleinen tai molemminpuoleinen väkivalta. Jos kumppanin haluaa hengiltä niin kyllä se onnistuu ilman ampuma-asetta esimerkiksi toisen nukkuessa. Aika harva perheväkitapaus alkaa suoraan tapolla tai murhalla. Kyllä se väkivalta on ollut jo aiemmin olemassa. Ratkaisuna ei voi olla puolisoiden aseistaminen.

Entäs perhesurmat. Kuka sitä asetta käyttäisi murhaajaa vastaan. Kuollut puoliso vai lapset. Ei kovin käytännöllistä. Ratkaisu pitää olla joku muu.

Entäs koulusurmat. Yllättävässä tilanteessa aseella vastustaminen tappavaa voimaa vastaan on hankalaa. Noin 15 sekuntia ja lipas on ammuttu tyhjäksi. Saa olla aika "kova" opettaja joka pystyy noin nopeasti ottamaan oman aseen esiin ja tulittamaan osumatta sivullisiin. Poliisin erikoiskoulutetut ja salaisen palvelun agentit pystyvät tähän mutta heidän voimankäyttökoulutuksensa ja harjoituskertojen määrä on erittäin laaja-alaista. Lisäksi hiukankin järkevä joukkomurhaaja ampuu ensimmäiseksi ainoan aseistautuneen luokassa. Lisäksi puukottaminen yllättäen ampuma-aseen saamiseksi muodostaa riskin. Aseen esille saaminen, lataus ja ampuminen ottaa aikaa. Esimerkiksi itse uskon että 10m matka juosten puukko kädessä tappamaan sujuu nopeammin kuin aseen ottaminen laatikosta/kotelosta ja puolustautuminen.

Tietysti omaisuuttaan pitää ja saakin puolustaa mutta esimerkiksi jos joku haluaa ryöstää rahapussin veitsellä uhkaamalla. Onko pienempi riski loppujen lopuksi antaa rahat kuin asettaa itsensä taisteluun elämästä ja kuolemasta.

Itseänsä saa ja pitääkin puolustaa mutta mihin asti ja millä riskillä. Jos olet varma että toinen koittaa tappaa sinut niin minun mielestä on oikeudenmukaista tappaa jos on pakko. Mutta jos toinen aikoo vain lyödä kerran tai tönäistä kumoon niin kyllä pienet kolhut ovat paljon pienempi ongelma kuin se että aletaan käyttämään mahdollisesta tappavia voimakeinoja ja ollaan tilanteessa että taistellaan maassa painien aseesta tappamistarkoituksessa. Aseen tuominen tilanteeseen laittaa päällekäyvät tai murtovarkaan mahdollisesti "paniikkiin" ja johtaa tilanteen ajautumisen taisteluun elämästä ja kuolemasta. On turhaa fantasiaa kuvitella että aseen omistaminen jokaisella "uhrilla" johtaisi aina onnelliseen lopputulokseen uhrin kannalta ja se "syyllinen" makaa maassa ammuttuna. Yllättävän usein tilanteesta tai toisesta johtuen voi asia kääntyä toistepäin. Aseen menettämisen riski taistelutilanteessa tai uhkaamistilanteessa on aina olemassa. Erityisesti ongelma korostuu yksin oltaessa ja toimittaessa lähietäisyydeltä.

Jos tuntee olonsa turvattomaksi niin väitän että todellisista uhkista ja uhkatilanteista yli 99,999 % pystytään estämään ja turvaamaan ilman ampuma-asetta tai teräasettta. Pesäpallomaila on yllättävän tehokas jos on pakko käyttää vahingoittavia pakkokeinoja ja laittoman pippurisumutteen hakeminen Virosta ei ole kovin vaikeaa.

Ja mihin uhkakuviin ja itsesuojelutarkoitukseen tarvitaan asetta. Poliisi joka työskentelee väkivaltaistenkin ihmisten kanssa tarvitsee ampua vahingoittaakseen vain muutamia kertoja vuodessa. Hekin pärjäävät ilman ruudinkäryä lähes kaikista tilanteista.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Hyviä pointteja. Tuo opettajien ja oppilaiden aseistaminen olisi todellakin pulmallista. Kellään kun ei ole kuitenkaan kunnollista kokemusta aseenkäytöstä ja kaiken lisäksi tilanne olisi niin hektinen, että todennäköisemmin ampuisivat sivullisia kuin itse ampujaa.

Ja sitten tuosta kodin puolustamisessa olisi ongelmansa. Joku hermoheikko yksilö sitten ampuisi paniikissa jonkun eksyneen turistiparan. Tätähän on jo tapahtunut Yhdysvalloissa. Ja Suomessa nämä asuntomurtauttujat harvemmin ovat väkivaltaisia, joten pesismailalla saa kyllä ne pakenemaan. Mutta jos kaikki alkaisivat aseistatuttumaan, niin aseistauttuivat myös murtovarkaat. Ja tällainen ei varmuudella tule päättymään hyvin.

Vapaa aseenkanto-oikeus johtaisi väistämättä ylilyönteihin. Jotakuta pihalle eksynyttä turistiparkaa luullaan murtovarkaaksi ja joku näpistelijä ammutaan, kun yrittää ottaa lompakkoa toisen taskusta. Myös liikenteessä tapahtuisi ammuskeluja, kun tulisi hankala tilanne. Joku lyhytpinnainen ampuisi jonkun hermoillekäyvän autoilijan. Siinä on sitten helposti verilöyly käynnissä.

Ei todellinen elämä ole mikään tietokonepeli tai elokuva, missä sankari voi ottaa pari luotia nahkaansa ja selvitä menemällä ensiapuklinikan kautta. Eikä joku murtauttuja pysähdy ensimmäiseen luotiin, jos se edes osuu.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Jos suomalaisessa yhteiskunnassa kokee tarvitsevansa aseen turvaksi muilta ihmisiltä, niin pääsääntöisesti pidän sellaista henkilöä sopimattomana aseen kantamiseen.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Ja mielestäni vieläkin sopimattomampi aseenkantoon on henkilö, jonka mielestä on hyväksyttävää ampua murtovaras, joka vain haluaa varastaa hieman enemmän tai vähemmän arvokasta omaisuutta ja/tai rahaa, ja jolla ei asukaan/asukaiden vahingoittaminen ole ihan päällimäisenä mielessä.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Tulee tästä kirjoituksesta mieleen amerikkalaisia poliisisarjoja katselleet ihmiset, jotka haluavat päästä lähemmäs sarjojen jännittävää maailmaa.

Ei tarvitse kuin vilkaista nettipalstoja, niin ei tulisi mieleenkään antaa vapaat kädet aseisiin. Eikä tällaista Suomeen tulekaan, Hernesniemi voi jäädä fantasioimaan siitä.

R.I.P Tony Halme.

Käyttäjän PanuPeltonen kuva
Panu Peltonen

Oikeus puolustaa itseään (ruutitoimisella välineellä tai sillä uhkaamisella) aiheuttaa samaa parran pärinää, kuin esimerkiksi keskustelu siitä, mitä tapahtuisi jos:

-kaikilla suomalaisilla olisi Ferrari -> järjetöntä kaahaamista kaikilla teillä kaikissa olosuhteissa tieliikennelaista piittaamatta, koska olemme suomalaisia.

-alkoholin hinta ja saatavuus olisivat Keski-Euroopan tasolla -> täällä selvää miestä (eikä naista) milloinkaan ei näy... koska olemme suomalaisia.

-aselaki mahdollistaisi suojeluaseen hankkimisen ja sen kantamisen -> kadut lainehtisivat verestä, kun luonnollisesti kaikille, atari:sta päiväkotitätiin, tämä oikeus suotaisiin ilman rajoituksia. Koska olemme suomalaisia.

Osalla kirjoittajista tuntuu olevan rasistisia ennakkoluuloja suomalaisten geneettisistä ominaisuuksista. Emme me ole sen kummempia kuin muutkaan, esimerkiksi virolaiset.
Jos koette, että oma käytöksenne muuttuisi koskettaessanne asetta niinkin hallitsemattomaksi kuin esitätte, suosittelen pysymään erossa metsästyksestä, ampumaurheilusta ja aseista ylipäätään. Reserviin kuuluvien voisi myös olla hyvä ilmoittaa Pv:lle asiasta.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Peltonen luulee aseiden vastustajien olevan rasistisesti vain suomalaisten aseiden rajoittamisen asialla. Luulenpa hänen erehtyneen sillä ainakin kaikki minun tuntemani samanmieliset haluaisivat rajoittaa aseita kaikkialla. Mutta me olemme kuitenkin sen verran realistisia, että kuvittelemme meillä olevan eniten vaikututtamisen mahdollisuuksia suomalaisiin olosuhteisiin ja säännöksiin. Ja toisaalta lienee demokratian kunnioittamista jättää muiden asiat muiden ratkaistaviksi vaikka niissä näkisikin toivomisen varaa (kuten esimerkiksi USA-laisissa asemääräyksissä).

Toimituksen poiminnat